Viden om / Viden om stress

Viden om stress

Stress kan ramme os alle og kan ramme os, når vi mindst venter det. Stress er ikke det samme som at have travlt, man kan sagtens have travlt uden at blive stresset og omvendt. Stress skyldes IKKE dovenskab og ugidelighed.

Naturlig stress – en indre hjælp i pressede situationer
Stress er som udgangspunkt en naturlig og hensigtsmæssig psykofysiologisk reaktion (alarmtilstand), som kan hjælpe os til at håndtere og tilpasse os de udfordringer, belastninger og trusler/farer, vi møder i vores liv. Ved sund stress, som opstår i en presset situation, påvirker stresshormonerne krop og hjerne på en hensigtsmæssig måde ved at skærpe sanser og fokus, og kroppens immunforsvar styrkes.

Det er dog vigtigt at skelne mellem kortvarig og langvarig stress. Den kortvarige og akutte stress i hverdagen er normal og hensigtsmæssig, mens langvarig stress, hvor kroppen og psyken ikke har mulighed for at slappe af, kan blive farlig.
 
Når stress bliver skadelig
Stress er ikke en sygdom i vores diagnosesystem, men vedvarende og langvarig stress over uger, måneder eller år kan være en risikofaktor for at udvikle helbredstruende problemer - herunder psykiske og/eller fysiske sygdomme, forværring af allerede eksisterende sygdomme samt adfærdsændringer.

Det kan være svært selv at stoppe op i tide og foretage de fornødne forholdsregler for ikke at ende i en nedadgående stressspiral. For mange kan det være meget svært at mærke og erkende, at man er stresspåvirket.

Stress opstår, når der er en ubalance mellem vores ressourcer og de krav og belastninger, vi møder. Det, som giver stress, er således ikke begivenhederne i sig selv, men kombinationen af begivenhedernes karakter og vores egne ressourcer. Hvis vi gennem længere tid ikke er i stand til at forholde os anderledes til vilkårene, og/eller hvis den stressende begivenhed ikke ændres/forsvinder, så er kroppen og psyken på overarbejde, og man kan blive alvorligt syg. En væsentlig faktor i forhold til ikke at blive syg af stress er at få slappet af i både psyke og krop, så stressen ikke pågår uafbrudt over længere tid.

Når de begivenheder, der stresser os, ikke forsvinder, men fortsætter med at gøre livet svært i uger, måneder og år, bliver man syg. Kroppen vil være i konstant beredskab, og niveauet af hormonerne adrenalin og kortisol vil være højt.

10-12 % af den danske befolkning oplever hver dag alvorlige stresssymptomer.

Symptomer på stress kan være:
  • Øget anspændthed og irritabilitet
  • Ængstelse
  • Grådlabilitet - lettere til tårer
  • Mindsket lyst til socialt samvær
  • Manglende overblik
  • Svigtende hukommelse
  • Søvnproblemer
  • Svækket immunforsvar
  • Videre kan langvarig stress føre til blandt andet depression og hjerte-karsygdomme.

Behandling og forebyggelse af stress
De fleste har brug for professionel hjælp til at komme ud af alvorlig stress. Jo tidligere man sætter ind i forhold til stress, desto hurtigere virker behandlingen, og desto mindre er risikoen for alvorlige følgevirkninger.

Psykisk førstehjælp
I første omgang vil behandlingen kunne ses som en slags psykisk førstehjælp. Her vil fokus typisk være rettet mod at fjerne eller begrænse årsagerne til din stress, hjælpe dig til bedre at kunne overskue hverdagen, og mod hvilke tiltag, der kan være nødvendige og gavnlige for at reducere dine stresssymptomer. Vi vil arbejde hen imod, hvordan du løbende kan komme i øget balance - fysisk og psykisk. I denne første fase vil erkendelsen af at være stresset eller være i alvorlig fare for at blive det typisk fylde en del.

Jeg lytter til mig selv og tager vare på mig selv
Når du begynder at få det bedre og oplever mere overskud, vil vi arbejde med, hvordan du fremadrettet kan forebygge at ende i alvorlig stress igen. Hvordan lærer jeg at lytte bedre og tidligere til de signaler, min krop og psyke giver mig? Hvordan kan jeg holde fast i det, som er vigtigt for, at jeg fortsat tager vare på mig selv og kan leve et liv i balance?

Kombineret og helhedsorienteret behandling og forebyggelse
Da stress i høj grad påvirker både krop og psyke, har en kombination af kropsarbejde med fokus på signaler i kroppen, åndedrætsøvelser, afspændingsteknikker og kognitive adfærdsterapeutiske teknikker ofte en meget hensigtsmæssig og gavnlig effekt. Videre kan det give rigtig god mening senere i forløbet også at arbejde mere indgående med, hvorfor du reagerer, som du gør. Vi vil her arbejde med årsager til, at du måske på nogle områder er særligt sårbar, og du kan dermed blive bevidst om, hvornår og hvordan du skal være særligt opmærksom på ikke at overhøre signaler og blive alvorligt stresset igen. Her arbejder vi således videre med at øge din selvindsigt, så du fremadrettet vil opleve en større robusthed og være bedre i stand til at mestre dit liv - også når du konfronteres med vanskeligheder i dine omgivelser, som du ikke kan ændre.

Stressbehandlingen vil være helhedsorienteret, og vi vil typisk sætte fokus på både dit fysiske og psykiske helbred, sociale velbefindende, arbejdsvilkår, livsstil og familierelationer.

 
Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens