Viden om / Viden om depression

Viden om depression

Hvem rammes af depression?
En depression udvikles ofte gradvist startende med enkelte diskrete symptomer. Depression kan forekomme i lettere, moderat eller svær grad. Alle kan rammes af depression, og årsagen til udvikling af depression skal findes både i biologiske og psykosociale faktorer.
 
Udviklingen af depression
Man kan have en medfødt sårbarhed over for udvikling af depression, og psykosociale forhold har en betydning for, om depressionen udvikles. Personlighed og opvækstvilkår spiller således ind i forhold til udvikling af depression, ligesom specifikke hændelser som skilsmisse, en fyring eller anden form for personlig belastning kan spille ind.

Symptomer på depression:
  • nedtrykthed
  • træthed og nedsat energi
  • nedsat evne til at mærke glæde og engagement
  • søvnforstyrrelse; svært ved at falde i søvn og/eller vågner mange gange i løbet af en nat
  • nedsat appetit og lyst til sex
  • manglende tro på eget værd, urimelige selvbebrejdelser og skyldfølelse
  • negative tanker, der kører i ring
  • en følelse af tomhed; svært ved at føle noget
  • uro/rastløshed
  • selvmordstanker 
 
Det er vigtigt at afgrænse depression fra almindelige stemningsudsving, som er en naturlig del af livet. Vi kan alle være triste eller kede af det i perioder, og det er helt naturligt. Hvis symptomerne fortsætter over en længere periode og opleves i en grad, så det bliver hæmmende for livsudfoldelsen, kan det dog være relevant at søge professionel hjælp ved læge eller psykolog.

Behandling af depression
Der er forskellige muligheder for behandling af depression, og det vil være en individuel vurdering, hvad der er til størst hjælp for den enkelte. Behandling ved en psykolog vil i langt de fleste tilfælde have en rigtig god effekt. I psykoterapeutisk behandling er der mulighed for at arbejde med de problemstillinger, der på et dybere plan kan ligge til grund for depressionen. Formålet med denne psykologiske behandling er at øge lysten til livet og forebygge depression senere i livet. Samtaleterapien kan også medvirke til et mere autentisk liv med større selvindsigt.
 
Ved moderat til svær depression kan det være relevant og gavnligt at kombinere den psykoterapeutiske behandling med medicinsk behandling, blandt andet for at den depressive kan få overskud til at arbejde psykoterapeutisk med sin tilstand.
 
Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens