Viden om / Viden om angst

Viden om angst

 
Angst er en medfødt overlevelsesmekanisme, som hjælper os med at blive opmærksomme på farlige situationer samt med at håndtere disse. Når vi er angste, sker der en fysiologisk ændring i vores krop, der gør os i stand til at udholde mere.

Når angsten bliver styrende og hæmmende
Angsten kan dog tage overhånd og blive styrende og hæmmende. Personer med angst vil typisk overvurdere sandsynligheden for, at noget farligt eller ubehageligt vil ske, samt undervurdere egne ressourcer og handlemuligheder. Når angsten kommer til at fylde for meget, bliver de fysiologiske reaktioner til en belastning. Angsten kan føles så ubehagelig, at det angste menneske vil gøre alt for at undgå de frygtede situationer. Dermed bliver angsten meget begrænsende, og der bruges meget energi på undgåelsesadfærd. Når angsten bliver begrænsende for livsudfoldelsen, er det relevant at søge professionel hjælp.

Forskellige former for angst
 • Social angst er angst for at deltage i sociale sammenhænge, typisk en frygt for at opføre sig pinligt eller blive genstand for kritik
 • Generaliseret angst er vedvarende generelle bekymringer samt uro i kroppen
 • Agorafobi er angst for at færdes alene uden for hjemmet. Angstfremkaldende situationer er typisk menneskemængder, supermarkeder og ophold i offentlige transportmidler
 • Enkeltfobi er frygt for bestemte ting eller situationer som for eksempel dyr, torden, fly eller nåle
 • Panikangst er en tilstand af voldsom angst, der opstår pludseligt. Der kan i en periode forud have været svær belastning og stress, men det kan også være helt uforståeligt, hvorfor anfaldet er startet. Oplevelsen domineres af svære kropslige symptomer som vejrtrækningsproblemer og hjertebanken.
 • Tvangspræget angst er tilbagevendende tvangstanker og handlinger, som er ude af kontrol på trods af, at de er urealistiske og nyttesløse
 • Sygdomsangst er overdreven overopmærksomhed på kroppen og kropslige symptomer

Fire komponenter i oplevelsen af angst:
 • Følelser: angst, bekymring, frygt, irritabilitet, panik
 • Kroppen: uro, hjertebanken, anspændthed, ondt i maven, sveden, åndenød, rysten osv
 • Tanker: negative tanker og forestillinger om frygtede situationer
 • Adfærd: handlinger der har til formål at undgå frygtede situationer

Behandling af angst med principper fra kognitiv adfærdsterapi
Ved angstproblematikker både hos børn, unge og voksne vil vi i behandlingen arbejde med principper fra kognitiv adfærdsterapi, som tager udgangspunkt i de fire ovenstående komponenters gensidige forbundethed. Vi vil arbejde med dine negative tanker og urealistiske forestillinger, så disse bliver mere selvunderstøttende, nuancerede og realistiske. Vi vil endvidere arbejde med din adfærd via eksponeringsøvelser, hvor du gradvist og i et tempo, du er med til at styre, vil blive konfronteret med det, du frygter. Da angstens komponenter er forbundne, vil en positiv ændring i tankemønstre og adfærd også have en positiv indvirkning på følelserne og de kropslige symptomer.
 
Fokus på krop og mindfulness
Endvidere vil vi i behandlingen tage udgangspunkt i den kropslige komponent. Vi vil lave øvelser, der vil sigte mod at give dig en større fornemmelse for dine kropslige symptomer og signaler for på den måde at kunne arbejde med dem. Desuden vil vi lave øvelser, der har til formål at opøve en større kropslig ro og afspændthed for på den måde at kunne reducere angsten. Vi vil ligeledes arbejde med den følelsesmæssige komponent, blandt andet ved en afdækning af den underliggende fortid. Vi er inspireret af mindfulness, hvor det handler om ikke at være dømmende, men i stedet lære at rumme tanker, følelser og kropslige fornemmelser.


Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens