Vi tilbyder / Individuel terapi

Vi tilbyder individuel terapi

 
Har du behov for et individuelt terepiforløb hos en psykolog i Horsens, kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder individuelle terapiforløb til både børn, unge og voksne.

Psykologhjælp med fokus på dig
Vi tilrettelægger altid et terapiførløb, så det tager udgangspunkt i dig og dine behov og ønsker. Det er vigtigt for os at give dig en kvalitetsoplevelse fra start til slut. Vi sætter god tid af til samtalen og til forberedelse. Vi gør vores ypperste for at skabe et trygt og imødekommende rum, hvor det er muligt at arbejde med det svære i dit liv. Målet er, at du efter forløbet står et nyt og bedre sted og er bedre rustet til at klare nuet og fremtidens udfordringer. 

Sorg, depression, angst, stress...
Du kan være ramt af sorg, depression, angst, stress eller manglende selvværd. Eller du kan have udfordringer i dit familieliv, dit parforhold eller i forhold til andre relationer. Vi kan som udenforstående med vores faglige viden og erfaring hjælpe dig videre, så din hverdag lige nu og din fremtid i højere grad bliver, som du ønsker. Vi møder dig med venlighed, nærvær og respekt.

Et forløb hos Psykologerne i Horsens
Ved første samtale vil vi afstemmme forventninger til forløbet, og vi bliver sammen enige om, hvad fokus i terapien skal være. Det er os som professionelle, der tager ansvaret for, at vi i terapien har fokus på det, der er vigtigt og til gavn for dig. Et forløb hos en psykolog kan være på få eller flere sessioner, alt efter hvilke behov og ressourcer du har. Når vi har forløb med børn, vil vi altid inddrage jer som forældre på den måde, som er mest hensigtsmæssig for barnet. Læs mere om vores tilgang her.
 
Fortrolighed hos din psykolog
Vi er begge medlem af Dansk Psykolog Forening, og er autoriserede af Psykolognævnet under Socialministeriet. Det betyder, at vi arbejder ud fra De Fælles Nordiske Etikregler. Vi har tavshedspligt, så du vil som klient hos os opleve fuld fortrolighed fra en udenforstående professionel og velkvalificeret fagperson.
Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens