Lisbeth Bulig / Min arbejdserfaring

Min arbejdserfaring

Hospice Sønderjylland 
Ved siden af min private praksis er jeg ansat på Hospice Sønderjylland. Her er jeg en del af det tværfaglige samarbejde omkring den palliative behandling, der tilbydes de uhelbredeligt syge og deres pårørende.
 
Erfaring fra Hospice:
 • Terapi/støttende samtaler til uhelbredeligt syge/døende
 • Terapi/støttende samtaler til pårørende, herunder både børn, unge og voksne
 • Familiesamtaler
 • Psykologfaglig sparring til andet fagpersonale
 • Undervisning "ud-af-huset"

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, Kolding Kommune 
 
Erfaring fra PPR:
 • Psykologiske undersøgelser af børn/unge
 • Samtaler/terapi med børn, unge og familier
 • Angstbehandling af børn og unge (Cool Kids)
 • Rådgivning til forældre
 • Supervision og rådgivning af pædagogisk personale
 • Kursusafholdelse samt formidlingsopgaver
 
IOGT, Alkoholrådgivningen Århus
 • Terapeutiske forløb med pårørende til alkoholikere
  
DGI-østjylland
 • Undervist på kurser for DGI-Østjylland
 
Angstforeningen
 • Leder af selvhjælpsgruppe for unge og voksne med angst
 
For at sikre kvaliteten af mit arbejde og for at få ny inspiration modtager jeg løbende supersion og deltager jævnligt på relevante konferencer og kurser. Jeg har gennem flere år arbejdet med mig selv via terapi, yoga og meditation.
 
Er igang med videreuddannelsen "Psykoterapi og forandringsprocesser. Indenfor psykodynamisk referenceramme" ved Institut for Somatisk Psykologi.
Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens