Nanna Krog / Min arbejdserfaring

Min arbejdserfaring

Gudenå Hospice, Brædstrup. Terapi, støtte, rådgivning og omsorg til døende, pårørende og efterladte. Supervision af det øvrige personale på Hospice.
 
Klinik for Lindrende Behandling i Silkeborg. Terapi/støtte til døende, pårørende og efterladte - centrale temaer er eksistentielle problematikker og sorgarbejde

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Rådgivning til børn, unge og deres forældre. Supervision og rådgivning af daginstitutions- og skoleledelse, lærere og pædagoger. Psykologiske undersøgelser af børn og unge – observation, test og samtale.

Børnerådgivningen i Kolding. Samtale, kunstterapi og sandplay med børn og unge med alvorlige psykologiske/følelsesmæssige vanskeligheder. Familiearbejde med familier med store familiemæssige problemer. Rådgivning til forældre og andre pårørende.

Psykologhuset Specular i Aarhus. Rådgivende samtaler, krisesamtaler og dybdegående terapeutiske samtaler.

Distriktspsykiatrien i Herning. Udredning, rådgivende samtaler og terapeutisk behandling. Ledelse af samarbejds- og udviklingsmøder for personalet på en psykiatrisk sengeafdeling (supervision, undervisning og terapi). Debriefing af personalet på psykiatrisk sengeafdeling efter voldsomme hændelser.

Universitetsklinikken i Aalborg. Psykoterapi.

Herudover har jeg erhvervserfaring fra diverse pædagogiske miljøer, og har igennem mange år arbejdet med mig selv gennem samtaleterapi, kropsarbejde, kreativitet, meditation og udforskning af andre kulturer.

Min uddannelse
 
Er igang med overbygning på uddannelsen i "Psykoterapi og forandringsprocesser" ved Institut for Somatisk Psykologi.
 
Grundforløb i "Psykoterapi og forandringsprocesser. Indenfor psykodynamisk referenceramme" ved Institut for Somatisk Psykologi.
 
Autoriseret Cand.Psych
 
Cand.Psych ved Aalborg Universitet
 
Del af Speculars Psykologisk Efteruddannelse, Aarhus
 
LP-vejlederuddannelse, Norge

Psykologerne i Horsens | Allegade 2, 1. sal, 8700 Horsens